فلفل شیرین

Sweet Pepper

نیمه زود رس

میوه توپر، 3 تا 4 لپ

دارای جداره ضخیم و گوشتی با طعم بسیار خوب

طول میوه 9 تا 11 سانت

رنگ میوه سبز تیره و قرمز تیره در هنگام رسیدن

وزن میوه 270 تا 280 گرم

زمان رسیدن 70 تا 75 روز بعد از نشاء

مناسب جهت مناطق گرم و معتدل

مقدار بار دهی در هکتار : 65 تا 70 تن در شرایط مناسب

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید